Anlægsgartneren i Havris er drevet af Johnny Jacobsen, der er uddannet anlægsgartner ved Beder gartnerskole i 2004.

Alt anlægsgartnerarbejde udføres - fra pleje og vedligehold, til terrasser, støttemure, stier og indkørsler.

Belægninger på terrasser,
stier og indkørsler

Udføres i betonsten, brosten, chaussesten mv.

Støttemure og trapper
Udføres i betonsten, kampesten eller granit.

Beskæring/træfældning
Frugttræer, prydbuske, træer og klatreplanter. Mindre træer fældes.

Græs
Omlægning, nysåning, rullegræs
eller græspleje.

Plantning
Hække, prydbede, buske, træer og læhegn.

Grøn pleje og vedligeholdelse
Græsklipning, hækklipning, ukrudtsbekæmpelse, beskæring og renholdelse.

Står du med en opgave der skal løses, kommer jeg gerne og giver et uforpligtende tilbud.

Følgende kan være værd at overveje før jeg kommer og kigger på projektet:

  • Hvad skal der laves
  • Ønsker du selv at udfører en del af arbejdet
  • Hvilke materialer ønskes anvendt
 
Anlægsgartneren i Havris    Havris 14     8830 Tjele    Tlf.: 29 87 51 01    kontakt@anlaegsgartnerenihavris.dk